Viktig information till försäljare på Adelövs Marknad

Information till försäljarna

Till försäljare på Adelövs marknad


För att skapa en trevlig, säker och välbesökt marknad gäller följande regler för samtliga försäljare på Adelövs marknad.


Öppet-tider


Marknaden är öppen från kl 7.30 – 22.00. Körning i marknadsområdet är absolut förbjudet mellan kl 7.30 – 19.00.


Försäljningsförbud


Adelövs marknad följer de försäljningsförbud som är framtagna av Marknadsarrangörernas förening. Några exempel är stinkbomber , serpentinspray, trickysmällare, slangbella och visslor. Se hela listan på www.maf.nu/forsaljningsforbud.


OBS! Om någon försäljare bryter mot försäljningsförbudet får denna upphöra med sin försäljning med omedelbar verkan. Vederbörande är ej välkommen tillbaka kommande år.


Avfall


Varje försäljare ombeds samla sitt avfall i högar. Sopsäck finns att tillgå, fråga den som ni hyr av.


Brandsäkerhet och räddningstjänst


Gångar måste vara 4 meter breda. Överhäng från marknadsstånden är ej tillåtet. Rondaler, ex. klädställningar i gångarna är ej tillåtet. Detta är för att räddningsstyrka ska komma fram vid ev. utryckning.


Körning på huvudgatorna är absolut förbjudet mellan kl 7.30 – 20.00. Med huvudgator avses de vägar som normalt har utfart till riksväg 133.


Gasol. Om gasol används ska det meddelas till räddningstjänsten i Tranås på telefon 0140-682 50 minst tre veckor innan marknadsdagen. Om man får en plats på marknadsdagen ska användning av gasol anmälas till Räddningstjänsten som finns vid marknadskontoret vid tivolit. Handbrandsläckare på 9 kg (pulver) ska finnas till hands där gasol hanteras. Varje försäljare ansvarar för detta. Om fritös används ska istället kolsyresläckare finnas. Försäljaren ska ha besiktningsprotokoll för gasolanläggningen med sig för att kunna visa upp vid ev. inspektion från den lokala myndigheten.


ÖPPEN ELD ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET


Larmtelefon och särskild räddningsstyrka finns tillgänglig vid marknadskontoret som är bredvid tivolit.


Miljö & Hälsa


Försäljare som hanterar livsmedel ska ha erforderliga tillstånd med sig för att kunna visa upp vid ev. inspektion från den lokala myndigheten. Observera att godkänt dricksvatten ej kan tillhandahållas.


Med vänliga hälsningar


Marknadsarrangörerna